Prah-a-harP kvartet

Prah-a-harP kvartet představuje v kontextu české hudební scény ojedinělý úkaz. Sestává ze čtyř harfistek, přesněji řečeno tří sester a jejich matky. Členkám tohoto kvartetu není doposud známá existence obdobného projektu na území České republiky a přihlédneme-li ke kuriózní skutečnosti, že se jedná o čistě rodinný ansámbl, může se nám Prah-a-harP kvartet jevit nejen jako český, nýbrž i jako světový unikát.

Předchůdcem tohoto kvartetu bylo Duo Glissando založené sestrami Hedvikou Mousa Bacha a Kamilou Jouzovou v roce 2010. Skutečnost, že mají v rodině další dvě hráčky na harfu, přirozeně vedla k rozšiřování dua na kvartet. Takto se ke dvěma sestrám připojila ještě nejmladší sestra Mariana Jouzová s matkou Hanou Müllerovou, nynější uměleckou vedoucí souboru. Roku 2017 tak došlo k ustálení kvartetové sestavy a tedy k založení ansámblu Prah-a-harP kvartet. Od té doby vedle koncertování a zkoušení řeší neustále členky kvartetu otázku obohacování repertoáru, aby byl co nejpestřejší. Na straně jedné vznikají nové skladby přímo pro Prah-a-harP kvartet (například skladba Zvony od Pavla Hrabánka) a na straně druhé je repertoár doplňován skladbami a aranžemi skladeb pro dvě nebo čtyři harfy od zahraničních autorů.

Od roku 2019 s kvartetem vystupuje Dominika Svozilová.

www.prahaharp.cz