Duo Glissando

Harfové Duo Glissando je sesterské komorní těleso Hedviky Mousa Bacha a Kamily Jouzové, které vzniklo v roce 2010. Obě harfistky začaly s hrou na harfu u své matky, sólo harfistky Orchestru hl.m. Prahy FOK Hany Müllerové-Jouzové, u které studovaly na Gymnáziu s hudebním zaměřením a pokračovaly na HAMU u doc. Jany Bouškové.

Hedvika i Kamila se pravidelně účastní mistrovských kurzů u předních světových harfistek jako je I. Moretti, I. Perrin, K. Englichová, M.Ch. Cleary, I. Jones a navštěvují Světové harfové kongresy po celém světě. Vedle sólových a komorních koncertů je nedílnou součástí jejich aktivit také orchestrální a pedagogická činnost. Vystupují na koncertních pódiích a festivalech doma i v zahraničí a jejich široký a pestrý repertoár sklízí úspěchy, jak u široké veřejnosti, tak u odborných hudebních kritiků.