Prah-a-harP festival

Celostátní přehlídka harfové mládeže Prah-a-harP

Celostátní nesoutěžní přehlídka harfové mládeže a setkání přátel harfy se koná pravidelně od roku 2013. Tento harfový festival je dobrovolná, nevýdělečná akce pro mladé začínající harfisty, žáky hudebních škol, studenty gymnázií s hudebním zaměřením, konzervatoří, vysokých uměleckých škol a univerzit, pro budoucí profesionály, ale i amatéry.

Zakladatelkou festivalu je Hana Müllerová – Jouzová, sóloharfistka Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK a profesorka na Hudební škole a Gymnáziu hl. města Prahy a ZUŠ Music Art. 

12. ročník Prah-a-harP festivalu, Celostátní přehlídky harfové mládeže, se uskuteční 2. – 4. 5. 2025.

 

www.prahaharp.cz/prah-a-harp-festival